Programy prozdrowotne

„Zdrowy Przedszkolak- Szczęśliwy Przedszkolak”

By 8 grudnia, 2020No Comments
Projekt Edukacji Prozdrowotnej w Przedszkolu Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” na lata 2018- 2021
„ Zdrowy Przedszkolak- Szczęśliwy Przedszkolak” .

Główne założenia – cele programu:

– troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych

– tworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

– systematyczne wyrabianie nawyków żywieniowych i higienicznych

– promowanie zdrowego stylu życia

– nabywanie odporności poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na powietrzu w każdej porze roku

– wyrabianie nawyku dbania o narząd słuchu

– wyrabianie właściwego ubierania się stosownie do pór roku

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

– organizowanie sytuacji umożliwiających działania dzieci różnych wiekowo

 

Treści programowe – działy tematyczne:

1. właściwe odżywianie

2. zapobieganie chorobom

3. dbanie o higienę osobistą i otoczenie

4. aktywność fizyczną w myśl zasady; „w zdrowym ciele-zdrowy duch, czyli ważny jest ruch”

 

Działania na rok szkolny 2019/2020:

DZIAŁANIE TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu w każdej porze roku (w trakcie codziennych wyjść na plac przedszkolny) oraz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych (przy sprzyjającej pogodzie – na boisku) wrzesień 2019 – czerwiec 2020 Wszyscy nauczyciele  
Udział w akcji XXV Akademii Zdrowego Przedszkolaka „PODRÓŻ DO EKO-KRAINY”

– przeprowadzenie cyklu 5 zajęć edukacyjnych:

1. Recykling

2. Energia

3. Oszczędzanie energii

4. Co to jest zdrowa żywność

5. Mistrz w każdym z nas. Uczciwa rywalizacja sportowa

XII.2019 – II.2020

 

Jana Wójtowicz,

Wszyscy nauczyciele

 
Edukacja wśród rodziców – zwiększanie świadomości rodziców w zakresie dbałości o prawidłowy słuch dziecka (artykuł na stronę internetową przedszkola, materiały informacyjne na gazetkę przedszkolna). X. 2019 – V. 2020 Małgorzata Jaczewska – logopeda przedszkolny  
Zorganizowanie zimowej olimpiady przedszkolnej Styczeń 2020 Danuta Patkowska, Barbara Biały, Beata Wentykier  
Dzień Olimpijczyka – zorganizowanie wiosenno-letniej olimpiady przedszkolnej Marzec 2020 Danuta Patkowska, Barbara Biały, Beata Wentykier  
Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

– udział w XII Mistrzostwach Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym organizowanym przez GOSiR w Piasecznie

Przygotowanie: IX.2019; udział – 27.IX.2019, Wychowawcy najstarszych grup:

Danuta Jończyk, Barbara Biały

 
„Bezpieczny Przedszkolak”- cykl spotkań ze Strażakiem, Policjantem, Ratownikiem medycznym w celu unikania i niwelowania zagrożeń

wynikających z otaczającej nas rzeczywistości

wrzesień 2019 – czerwiec 2020 Wszyscy nauczyciele  
„Dzieci wolne od sieci” – cykl zajęć uczących przedszkolaków rozsądnego korzystania z mediów elektronicznych październik 2019 – czerwiec 2020 Beata Wentykier  

 

Barbara Biały,

Małgorzata Jaczewska,

Danuta Jończyk,

Danuta Patkowska,

Jana Vojtovič

Beata Wentykier

Rekrutacja 2022 / 2023 Skip to content