Komunikaty

Zajęcia logopedyczne

By 20 listopada, 202023 listopada, 2020No Comments

Dzieci zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne w wyznaczonym dniu powinny przynosić do przedszkola zeszyt i brać go do swojej sali.

Będą w nim zamieszczane materiały do ćwiczeń w domu.

Zeszyt będzie odniesiony do szatni w dniu, w którym odbywają się zajęcia (najpóźniej do godziny 15.00).

Proszę upewnić się, czy dziecko wychodząc z przedszkola wzięło swój zeszyt.

Proszę o podpisanie i dostarczenie do przedszkola zgody na udział dziecka w zajęciach logopedycznych i obowiązującego regulaminu

(druki przesłane mailem przez wychowawców grup).

Kontakt mailowy z p . Małgorzatą Jaczewską: przedszkole11.logopeda@op.pl

Rekrutacja 2022 / 2023 Skip to content