Zajęcia dodatkowe

– Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne – praca z dziećmi posiadającymi wady wymowy lub mowę opóźnioną. Dzieci kwalifikowane są na podstawie badania przesiewowego przeprowadzanego na początku każdego roku szkolnego.
Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się raz w tygodniu. Spotkania z Rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

– Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z psychologiem prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej.
Dzieci kwalifikowane są na zajęcia podczas badań przesiewowych.

– Warsztaty rytmiczno-ruchowe
Zajęcia warsztatowe proponowane dzieciom mają na celu rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajania potrzeby ruchu. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.

– Taniec sportowy
Zajęcia tańca to połączenie tańca nowoczesnego i dyskotekowego z gimnastyką artystyczną.

– Zajęcia z języka angielskiego
Na zajęciach dzieci w formie zabawowej, uczą się podstawowych zwrotów oraz oswajają z prawidłową wymową i akcentem.

– Warsztaty plastyczne
Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci, pobudzanie do kreatywności i ekspresji twórczej poprzez różnego rodzaju działalność artystyczną. Podczas zajęć dzieci poznają różnorodne techniki i materiały plastyczne. Samodzielnie, w zespołach lub w grupie tworzą prace płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem poznanych technik i materiałów.

Religia – dla chętnych dzieci.