Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy zespołu PPZ – I półrocze 2019-20

By 8 grudnia, 2020No Comments
Sprawozdanie z pracy zespołu  Przedszkola Promującego Zdrowie  za 1 półrocze w roku szkolnym 2019/20

 

Lp. Zadanie Termin realizacji Osoby odpowie-
dzialne
Uwagi o realizacji
1 Zadania formalne

I Diagnoza uaktualniona funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności.

1. Przygotowanie, rozdanie, zebranie ankiet

2.Analiza wyników

3. Sformułowanie wniosków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Plan działań

 

III Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie na przestrzeni 12 miesięcy.

 

IV. Sformułowanie i przekazanie wniosku o wpisanie przedszkola „Nefrytowy Zakątek” do Mazowieckiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie, wraz ze sprawozdaniem z okresu kandydowania do właściwego koordynatora w celu uzyskania rekomendacji

Wrzesień 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2020

 

 

 

Zaplanowane na luty 2020

Zespół koordynujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół

koordynujący

 

Koordynator

 

 

 

 

Zespół koordynujący

 

 

 

Badanie społeczności przedszkolnej odbyło się w dniach 9-21 września. Ankietowane były 3 grupy: rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

W wyniku analizy badań podjęto decyzję o kontynuowaniu pracy nad 3 problemami priorytetowymi z ubiegłego roku:

1). Zbyt mała aktywność ruchowa dzieci

2) Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci
3) Niezbyt duże zaangażowanie rodziców
w życie przedszkola

Na podstawie wyników badań stworzony został plan działań na rok szkolny 2019/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Projekty edukacyjne

1. Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak

– organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu o każdej porze roku

– prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych w salach i na powietrzu

– Udział w XII Mistrzostwach Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym organizowanym przez GOSiR w Piasecznie

– udział w XXV akcji edukacyjnej Akademii Zdrowego Przedszkolaka:

„Podróż do Eko-krainy”,

– zimowa olimpiada przedszkolna

Dzień Olimpijczyka

-Edukacja wśród rodziców – zwiększanie świadomości rodziców w zakresie dbałości o prawidłowy słuch dziecka

– „Bezpieczny Przedszkolak” próbny alarm pożarowy oraz spotkanie ze Strażakami

 

 

 

 

2. Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina

– Prelekcje dla rodziców nt. prawidłowego żywienia dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Warsztaty kulinarne dla dzieci: Kulinarny plac zabaw

 

 

 

 

 

„Dzieci wolne od sieci” pedagogizacja rodziców na temat rozsądnego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych

 

3. „Kulinarne Podróże po Europie”

-Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach edukacji europejskiej w sześciu blokach tematycznych:

Ukraina, Turcja, Belgia, Portugalia, Grecja, Francja

 

 

 

 

 

wrzesień 2019 – styczeń 2020

 

27.09.2019

 

 

 

 

styczeń 2020

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2019

 

 

 

 

 

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

29.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik 2019 – styczeń 2020

 

 

 

 

Barbara Biały

Danuta Patkowska

Małgorzata Jaczewska

Danuta Jonczyk

Jana Vojtovič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Pindel

Magdalena Kułak

Beata Wentykier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Bojek

Monika Kutera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod koniec września odbył się próbny alarm pożarowy, następnie strażacy zapoznali dzieci z charakterem swojej pracy oraz zasadami bezpiecznego zachowania w domu i przedszkolu

 

Spotkanie z p. Katarzyną Wojtkowską, która zapoznała rodziców z projektem badawczym The EIT Food School Network, promującym zdrowe odżywianie

 

Spotkanie p. Joanną Włodarczyk (intendent-dietetyk) , udział rodziców w prelekcji pt. „Zwrot w kierunku zdrowia, czyli świadome żywienie dzieci w wieku przedszkolnym” podczas zebrania semestralnego- W październiku, listopadzie i grudniu 2019 odbyły się 3 spotkania z p Natalią Wiszniewską (rodzic-dietetyk), która poprowadziła warsztaty kulinarne dla dzieci z grupy 5

 

– artykuły zamieszczone na stronie internetowej i tablicy informacyjnej przedszkola

 

 

 

 

 

W pierwszym semestrze odbyły się 3 z 6 zaplanowanych zajęć:

1) Ukraina – kiszona kapusta 30.10. 2019

2) Turcja -soczewica 28.11.2019

3) Belgia-czekolada 19.12.2019

3

 

 

 

 

Prowadzenie gazetki ściennej

– informowanie rodziców o istocie Przedszkola Promującego Zdrowie

– pedagogizacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia,

wrzesień 2019 – styczeń 2020 Katarzyna Bojek

Jana Vojtovič

Na bieżąco
4 Prowadzenie zakładki na stronie internetowej

 

wrzesień 2019 – styczeń 2020 Koordynator

Katarzyna Bojek

Na bieżąco
5 Współpraca ze społecznością lokalną i innymi placówkami Promującymi Zdrowie:
– Udział udział w projekcie badawczo-edukacyjnym „The EIT Food School Network” we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
wrzesień – listopad 2019 Katarzyna Bojek

Jana Vojtovič

 
6 Dodatkowe wydarzenia

 

7 Szkolenia

Rada pedagogiczna szkoleniowa:

Przedszkole Promujące Zdrowie: Dieta a nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym.”

10.12.2020 Koordynator

Katarzyna Bojek

 

 

Skład zespołu koordynującego działania Przedszkola Promującego Zdrowie

Koordynator: Katarzyna Bojek

Członkowie: Jana Vojtovič

Monika Kutera

Beata Wentykier

Danuta Jonczyk

Opracowanie

koordynator zespołu PPZ

Katarzyna Bojek

Skip to content