Sprawozdania

Sprawozdanie z pracy zespołu PPZ 2020-21 – II sem.

By 25 października, 2021No Comments

Sprawozdanie z pracy zespołu
Przedszkola Promującego Zdrowie
za 1 półrocze
w roku szkolnym 2020/21

nr

Zadanie

Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Uwagi o realizacji
1 Diagnoza uaktualniona funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności.

1. Wykorzystanie wyników badań ankietowych (ewaluacja pracy przedszkola) wykonanych w czerwcu 2020r wśród całej społeczności przedszkola

3. Sformułowanie wniosków

wrzesień 2020 Zespół koordynujący Do sformułowania problemów priorytetowych wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród społeczności przedszkolnej wiosną 2020 r. Badania wykonano na potrzeby ewaluacji pracy przedszkola, której tematem było: Działania przedszkola służą utrwalaniu zdrowych nawyków.

Analiza wyników ewaluacji wykazała potrzebę kontynuowania pracy nad 3 problemami priorytetowymi z pierwszych dwóch lat:

1). Zbyt mała aktywność ruchowa dzieci

2) Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci
3) Niezbyt duże zaangażowanie rodziców
w życie przedszkola

 

2 Sporządzenie planu działań w roku szkolnym 2020-2021 wrzesień 2020 Zespół koordynujący Na podstawie wyników badań stworzony został plan działań Przedszkola Promującego Zdrowie na rok 2020-21
3 Realizacja Programów prozdrowotnych:

I. Zdrowy przedszkolak – Szczęśliwy Przedszkolak

1. Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu w każdej porze roku (w trakcie codziennych wyjść na plac przedszkolny) oraz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych (przy sprzyjającej pogodzie – na boisku).

2. „SPRINTEM DO MARATONU“- udział w VI Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków.

3. Udział w ogólnopolskiej akcji „ZDROWO I SPORTOWO”

4.Edukacja wśród rodziców – zwiększanie świadomości rodziców w zakresie wpływu przerośniętych migdałków i skróconego wędzidełka podjęzykowego na rozwój dziecka (artykuł na stronę internetową przedszkola, materiały informacyjne na gazetkę przedszkolna).

5. ZIMOWA OLIMPIADA SPORTOWA Zorganizowanie zimowych zawodów sportowych w każdej z grup przedszkolnych

6. DZIEŃ OLIMPIJCZYKA – zorganizowanie wiosennych zawodów sportowych w każdej z grup przedszkolnych

7.Projekt edukacyjny „Mały Ratownik”

8. „NECIO.PL – POZNAJEMY INTERNET” – cykl zajęć edukacyjnych uczących przedszkolaków bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

9. Kulinarne podróże po Świecie – projekt kulinarny

10. „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa” – projekt mający na celu profilaktykę przeciwwirusową

II. Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina

Uczestnictwo w Akcji „Zdrowo i sportowo” – Europejski Tydzień Sportu

Konkurs na plakat promujący zdrowie Wiosną nie siedzę na kanapie.

Konkurs fotograficzny Spędzam aktywnie wolny czas

 

NECIO.PL – POZNAJEMY INTERNET” – pedagogizacja rodziców na temat rozsądnego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych (artykuły na stronie internetowej i tablicach informacyjnych)

 

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

28.09 –17.10.2020

 

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

 

październik 2020 – maj 2021

Styczeń 2021

Marzec 2021

Październik 2020- maj 2021

październik 2020 – czerwiec 2021

październik 2020 – maj 2021

październik – grudzień 2020

 

 

 

23-30 IX 2020

III 2021

 

X 2020

wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Wszyscy nauczyciele

Beata Wentykier

Agnieszka Pindel,

Małgorzata Majewska


Ma
łgorzata Jaczewska – logopeda przedszkolny

Danuta Patkowska, Barbara Biały,


Danuta Patkowska, Barbara Bia
ły,

Marlena Roszkiewicz


Beata Wentykier Katarzyna Bojek

Beata Wentykier Katarzyna Bojek

 

Katarzyna Bojek Małgorzata Majewska

Agnieszka Pindel,

Marlena Roszkiewicz,

Małgorzata Majewska

Małgorzata Majewska

Agnieszka Pindel,

Agnieszka Pindel,

Marlena Roszkiewicz,

Beata Wentykier Katarzyna Bojek

Realizowano przez cały rok szkolny w każdej grupie

Zrealizowano 08.10.2020

Zrealizowano – w ramach akcji „Zdrowo i sportowo” w okresie 23-30.09.2020 uczestniczono w akcji sportowej „Europejski Tydzień Sportu”

Materiały na gazetkę i artykuł na stronę o skróconym wędzidełku – zrealizowano

Artykuł na stronę o migdałkach – zrealizowano

Zrealizowano 15 stycznia 2021

Realizacja została przełożona na późniejszy termin (z powodu niesprzyjającej pogody i zamknięcia przedszkola).
Wiosenne zawody zrealizowano 30 kwietnia pod nazwą „Biało-czerwone zawody sportowe”

Zrealizowano zgodnie z harmonogramem w najstarszych grupach (3, 5 i 6)

Zrealizowano w lutym 2021

Zrealizowano:

– Podróż do Włoch

– Podróż do Francji

– Podróż do Indii

– Podróż do Japonii

Zrealizowano we wrześniu i październiku

Zrealizowano w dniach
23-30.09.2020

Zrealizowano w maju 2021

Zrealizowano na przełomie października i listopada

Zrealizowano

Artykuł pt. „Bezpieczny internet” zamieszczony na stronie internetowej, materiały dla dzieci i rodziców po każdych zajęciach w formie papierowej; materiały na gazetkę

4 Współpraca z instytucjami promującymi zdrowie:

– „Uważne Jedzenie” – recenzja programu i scenariuszy zajęć dla nauczycieli ( program powstał w ramach międzynarodowego grantu The EIT Food School Network)

– udział w roli prelegenta w konferencji on-line podsumowującej działania projektu EIT Food School Network (nagranie wypowiedzi na temat programu badawczego „Krecik i warzywa” realizowanego w grupie 3 latków od września do listopada 2019 r )

wrzesień 2020

październik-listopad 2020


Katarzyna Bojek

 

 

 

Katarzyna Bojek


Zrealizowano zgodnie z umową

 

 

 

Zrealizowano zgodnie z umową

5 Prowadzenie zakładki „Promocja Zdrowia na stronie internetowej przedszkola Na bieżąco Katarzyna Bojek Realizowane na bieżąco
6 Prowadzenie gazetki ściennej

– informowanie rodziców o istocie Przedszkola Promującego Zdrowie

– pedagogizacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia

Na bieżąco Katarzyna Bojek Realizowane na bieżąco
7 Opracowanie sprawozdania z rocznego Maj – czerwiec 2021 Katarzyna Bojek Zrealizowano

Ponadto zrealizowano:

1) październik 2020 próbny alarm pożarowy, próbna ewakuacja;

2) 15.10.2020 Światowy Dzień Mycia Rąk; Osoba odpowiedzialna: Marlena Roszkiewicz

3) 1.10-30.11.2020 projektPrzez śmiech do wiedzy – pokonaj wirusa” ( projekt prozdrowotny realizowany pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno). Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Majewska;

4) 11.02.2021Tłusty Czwartek – zdrowo i sportowo (mini-zawody sportowe);Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Bojek

5) 21.04.2021 Światowy Dzień Zdrowia. Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Bojek, Beata Wentykier

6) 4-14.05.2021 Rodzinny konkurs na hasło promujące zdrowy styl życia Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Bojek, Beata Wentykier, Marlena Roszkiewicz

Skład zespołu koordynującego działania Przedszkola Promującego Zdrowie

Koordynator: Katarzyna Bojek

Członkowie: Agnieszka Pindel

Barbara Biały

Beata Wentykier

Marlena Roszkiewicz

 

Opracowanie Koordynator zespołu
Przedszkola Promującego Zdrowie

Katarzyna Bojek

Rekrutacja 2022 / 2023 Skip to content