Aktualności

Rodzinny Konkurs Fotograficzny pt. „Przedszkolak zuch, lubi ruch”

By 2 marca, 2023No Comments

 

Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie 
zaprasza przedszkolaków, ich rodziców oraz opiekunów 
do udziału w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym pt.
„Przedszkolak zuch lubi ruch”.

 

Konkurs polega na wykonaniu zdjęć dzieciom podczas zorganizowanych lub spontanicznych zajęć oraz zabaw ruchowych przez rodziców lub opiekunów.

 Wydrukowane fotografie należy dostarczyć do 20marca 2023 r.

 

Cel konkursu:
– podkreślenie, jak ważny jest ruch dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
– zachęcanie do aktywności ruchowej wśród dzieci oraz dorosłych, jako źródła zdrowia i radości;
– ukazanie sportu jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
– pokazanie różnorodności form ruchu (zabawy ruchowe, tańce, pląsy, ćwiczenia, gry)
– rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie.


2. Prace należy dostarczyć do przedszkola, adres:

Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie
ul. Nefrytowa 14
05-500 Piaseczno


3. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców lub opiekunów.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć maksymalnie 2fotografie.
5. Format fotografii jest dowolny.
6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną komputerowo zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora.
7. Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą rodziców dzieci (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach związanych z konkursem tj. galeria fotograficzna(ZAŁĄCZNIK NR 1).


Rozstrzygnięcie konkursu:

Dostarczenie prac – do 20 marca 2023 r.
Ogłoszenie wyników 22 marca 2023 r.
Wystawa fotograficzna ze zdjęciami: 22 29 marca 2023 r.


Nagrody:

Zwycięzcy konkursu o wynikach zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Teams lub na stronie internetowej przedszkola.
Z grona uczestników zostaną wyłonieni laureaci (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia), którzy dostaną nagrody oraz dyplomy.
Otrzymane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora.
Kryteria oceny prac to:

– praca zgodna z tematem konkursu;
– nowatorski pomysł ujęcia tematu,
– ogólny wyraz artystyczny,
– walory artystyczne, estetyka i jakość fotografii;

Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

 
Informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: Martyna.Wituszynska@przedszkole-nefrytowa.edu.pl
Koordynator: Martyna Wituszyńska

 

 

 

Rekrutacja Skip to content