Ramowy rozkład dnia

(obowiązujący od 1 września 2020r.)

Godziny Grupa przedszkolna Realizowane zadania
7,00-8,15 Wszystkie grupy Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych
8.00 – 8:30 Wszystkie grupy Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa (dzieci starsze – ćwiczenia poranne)
8:30 – 8:40 Wszystkie grupy Przygotowanie do śniadania   (pogadanka na temat zasad higieny)
8:40 – 9:00 Wszystkie grupy Śniadanie.
9.15 – 11.00 Wszystkie grupy Realizacja zadań edukacyjnych. poprzez zajęcia z całą grupą.  Zajęcia programowe sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka. Zajęcia z języka obcego.
10.00 – 10.15 Wszystkie grupy Przerwa na owocowe drugie śniadanie.
11.00 –11.45 Wszystkie grupy  Zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:45 – 12:00 Wszystkie grupy Przygotowanie do obiadu. pogadanka na temat zasad higieny)
12.00 – 12.30 Wszystkie grupy Obiad.
12.45 – 14.15 Grupa I Leżakowanie
 

 

Grupy II – VI

12.45 – 13.15 Czas relaksu, wyciszenie dzieci przy pomocy różnych technik relaksacyjnych (terapia bajką, muzykoterapia, elementy wizualizacji – praca z wyobraźnią).
13:15 – 14:15 Realizacja zadań edukacyjnych.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie literatury dziecięcej. Praca indywidualna (dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami oraz dla dzieci uzdolnionych.)  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

14.15–14.30 Wszystkie grupy Przygotowanie do podwieczorku(czynności higieniczne ,)
14.30–14.45 Wszystkie grupy Podwieczorek
14.45–17.00 Wszystkie grupy Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i  i zeb, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne, obserwacja swobodnych działań dzieci.

Uwagi dotyczące ramowego planu dnia
W okresie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim różnicuje się czas pobytu dzieci w ogrodzie oraz czas zajęć prowadzonych na powietrzu. W rozkładzie uwzględnia się także zajęcia z udziałem specjalistów.