Przedszkole Promujące Zdrowie

Zarządzanie zakładką: Katarzyna Bojek

W latach 2018-21 Przedszkole nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek” stara się o uzyskanie certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”

NASZA DEWIZA

Pragniemy, by nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się dzieci, jak w sposób świadomy i wszechstronny dbać o zdrowie.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków. Nieustannie bierzemy udział w różnorodnych programach i kampaniach zdrowotnych, realizujemy również własne projekty promujące zdrowy styl życia. Nasze działania są powiązane z założeniami Przedszkola Promującego Zdrowie, dlatego też postanowiliśmy podjąć starania o przyjęcie naszego przedszkola do sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Naszym celem jest uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę”. Oznacza to, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia

Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z pierwszych siedmiu krajów. Uczestniczymy więc w wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

W Polsce przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie:

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.