Program Wychowania Przedszkolnego

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest program wychowania przedszkolnego 

* „Wokół przedszkola” Wydawnictwa MAC  Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska,

oraz

* „Program wychowania przedszkolnego” Wydawnictwo PWN  Elżbiety Kordos – zgodne z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.