Pracownicy przedszkola

Małgorzata Adamus

Wychowawcy grup w roku szkolnym 2020/2021:

Grupa I (3.latki) – Danuta Patkowska, Martyna Wituszyńska

Grupa II (4.latki) – Katarzyna Bojek

Grupa III (5,6.latki) – Beata Wentykier, Julita Nowacka

Grupa IV (4,5.latki) – Barbara Biały, Małgorzata Adamus

Grupa V (5.latki) – Agnieszka Pindel, Małgorzata Majewska

Grupa VI (6.latki) – Marlena Roszkiewicz, Agnieszka Dzięgielewska

Nauczyciel języka angielskiego: Anna Szczepańska

Nauczyciel religii: Dominika Sosińska

Gimnastyka ogólnorozwojowa: Aleksandra Ryczywolska

Harmonogram zajęć dodatkowych znajduje się w dziale „Kącik dla rodziców”

LOGOPEDA

Małgorzata Jaczewska    e-mail: przedszkole11.logopeda@op.pl

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 8.30 – 15.00
wtorek 8.30 – 14.00
środa 8.30 – 15.00
czwartek 8.30 – 14.00
piątek

Konsultacje indywidualne dla rodziców: ZAWIESZONE

PSYCHOLOG

Elżbieta Folga    e-mail: psycholog.przedszkole11@gmail.com

Pani psycholog pracuje w PIĄTKI w godzinach: 9.00 – 15.30

Sekretarka
Izabela Dąber
Godziny pracy 7.30-15.30

Intendent
Joanna Włodarczyk
Godziny pracy 8.00-16.00

Pracownicy obsługi
Grzegorz Pietrzak
Elżbieta Dybka
Grażyna Jeznach
Mirosława Drozd
Hanna Jarmuł
Anna Piątek
Dorota Kustra
Anna Kubicka