Plany pracy zespołu PPZ

Plan pracy zespołu PPZ na rok szkolny 2022-23

By 27 września, 2022No Comments

Plan pracy zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie
na rok szkolny 2022-23

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1

Diagnoza uaktualniona funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności.

1. Analiza wyników badań ankietowych przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi opracowanych przez ORE. Badania zostały wykonane w czerwcu 2022 r wśród całej społeczności przedszkola

2 Sformułowanie wniosków.

wrzesień 2022

Zespół koordynujący

2

Opracowanie aneksu do programu „Program edukacji prozdrowotnej na lata 2018-2021 w ramach projektu „Przedszkole Promujące Zdrowie” Przedszkole nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek” na rok szkolny 2022-23

Sporządzenie planu działań w roku szkolnym 2022-2023

wrzesień 2022

Zespół koordynujący

3

Przydział zadań związanych z przygotowaniem Uroczystego Podsumowania działań PPZ zaplanowanego na 07.04.2023

wrzesień 2022

Zespół koordynujący

4

Realizacja programów prozdrowotnych w ramach projektu „Zdrowy Przedszkolak – Szczęśliwy Przedszkolak

Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu w każdej porze roku (w trakcie codziennych wyjść na plac przedszkolny) oraz prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych (przy sprzyjającej pogodzie – na boisku), spacery na świeżym powietrzu.

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele

Udział dzieci ze wszystkich grup w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej prowadzonej przez instruktorów klubu sportowego „Grawitacja” (1 raz w tygodniu)

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele

Aranżacja sali w taki sposób, aby umożliwiła celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także umożliwianie wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań – raz w tyg. tzw. szwedzki stół – samodzielne przygotowanie kanapek z dostarczonych z kuchni różnych składników.

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół i wiosną w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie hodowli warzyw. Poznanie zalet upraw ekologicznych.

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

22 września 2022 Katarzyna Bojek, wszyscy n-le

DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW

21 października M. Roszkiewicz
A. Dzięgielewska

DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA z okazji obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

8 listopada 2022 Małgorzata Majewska, Barbara Biały

ZIMOWA OLIMPIADA SPORTOWA – zorganizowanie zimowych zawodów sportowych w każdej z grup przedszkolnych

Styczeń 2023 Danuta Patkowska, Barbara Biały, Małgorzata Majewska,wszyscy nauczyciele

TŁUSTY CZWARTEK- ZDROWO I SPORTOWO

– gry, zabawy ruchowe, zajęcia na temat zdrowego odżywiania

16 lutego 2023 Katarzyna Bojek, wszyscy n-le

DZIEŃ OLIMPIJCZYKA – zorganizowanie wiosennych zawodów sportowych w każdej z grup przedszkolnych

6 marca 2023 Danuta Patkowska, Barbara Biały, Julita Nowacka, wszyscy n-le

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „WIEM JAK DBAĆ O ZDROWIE”

Marzec 2023 Barbara Biały
Katarzyna Bojek

Tydzień pod hasłem „JAK BYĆ ZDROWYM” – utrwalenie wiedzy prozdrowotnej zdobytej przez dzieci – wykonanie w każdej z grup przedszkolnych lapbooków podsumowujących tematy:
– Odżywiam się prawidłowo i piję dużo wody

– Jestem aktywny fizycznie

– Dbam o higienę swoją i otoczenia

– Jestem bezpieczny w przedszkolu i poza nim

– Szanuję i dbam o moją planetę

– Szanuję siebie i innych

Kwiecień 2023 Barbara Biały,
Katarzyna Bojek,
wszyscy nauczyciele

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – uroczyste podsumowanie działań przedszkola w sieci PPZ

7 kwietnia 2023 Katarzyna Bojek, Barbara Biały, Agnieszka Pindel

Program psychodietetyczny „UWAŻNE JEDZENIE”

Listopad /grudzień 2022 Katarzyna Bojek

Beata Wentykier

SPRINTEM DO MARATONU – udział w IX Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków:

Maj 2023 Beata Wentykier

Wszyscy n-le

Ogólnopolska Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA

16 września 2022 Barbara Biały, Julita Nowacka
Wszyscy n-le

Obchody DNIA ZIEMI

22 kwietnia 2023 Małgorzata Wydra-Bąblewska, wszyscy nauczyciele

Projekt edukacyjno-ekologiczny „Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY”

Cały rok szkolny 2022/23 Marlena Roszkiewicz

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji, zajęcia dotyczące poznania przez dzieci zasad bezpieczeństwa obowiązujących w życiu codziennym

rok szkolny 2022/23 Dyrektor, wszyscy nauczyciele

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO – zajęcia dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej.

Listopad 2022 Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Luty, marzec 2023

M.Roszkiewicz, A.Dzięgielewska

Innowacja pedagogiczna JOGA DLA DZIECI

Październik 2022 – czerwiec 2023 Martyna Wituszyńska

Projekt edukacyjny DOBRE NAWYKI PRZEDSZKOLAKA

Październik, listopad 2022

Małgorzata Majewska

5

Realizacja programów prozdrowotnych w ramach projektu
„ Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina

Rodzinny konkurs proekologiczny

Drugie życie plastikowej butelki

IX 2022 M.Roszkiewicz,

B.Wentykier

Rodzinny konkurs fotograficzny Na straganie- kolorowe kukiełki warzywno-owocowe 21 X 2022 M.Roszkiewicz, B.Wentykier
Program psychodietetyczny Uważne jedzenie- artykuł dla rodziców XI 2022 K.Bojek,

B.Wentykier

Konkurs recytatorski dla rodziców Rodzice dzieciom, czyli „zdrowa” poezja i proza I 2023 A.Pindel,

M.Roszkiewicz

Konkurs fotograficzny Przedszkolak-zuch lubi ruch III 2023 M.Wituszyńska
Rodzinnym sprintem do maratonu V 2023 B.Wentykier,

M.Roszkiewicz

Artykuły na stronę przedszkola oraz na pocztę outlook:

Ubieramy dzieci do przedszkola,

Spacer z mamą i tatą

I semestr

II semestr

B.Biały

5) Udostępnianie rodzicom linków do bezpłatnych szkoleń dotyczących dbałości o własne zdrowie oraz poszerzających ich kompetencje wychowawcze.

Cały rok

Agnieszka Pindel

6

Współpraca z instytucjami promującymi zdrowie

– Straż Miejska w Piasecznie -zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

.Listopad 2022

– Grawitacja – gimnastyka ogólnorozwojowa prowadzona przez instruktora z klubu „Grawitacja Sport Academy” w Piasecznie

Cały rok

instruktor z klubu Grawitacja

Rodzic w roli eksperta – spotkania z rodzicami wykonującymi zawód związany ze zdrowiem ) lekarz, pielęgniarka, stomatolog,itp)

Cały rok

7

Współpraca z placówkami działającymi w sieci przedszkoli promujących zdrowie na terenie Gminy Piaseczno

Wrzesień 2021-czerwiec 2022 Katarzyna Bojek

8

Prowadzenie zakładki „Promocja Zdrowia” na stronie internetowej przedszkola

Prowadzenie gazetki ściennej

– pedagogizacja rodziców, dzieci i pracowników przedszkola z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia

Na bieżąco Katarzyna Bojek

Katarzyna Bojek

9

Opracowanie sprawozdania z dwuletniej działalności przedszkola w sieci przedszkoli promujących zdrowie”

Marzec-kwiecień 2023 Zespół ds. koordynacji działań PPZ

10

Nadzorowanie przygotowań do uroczystego podsumowania działalności Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie w Mazowieckiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie w celu uzyskania certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

Wrzesień 2022 – kwiecień 2023 Katarzyna Bojek

11

Złożenie wniosku do Kuratorium o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

.Maj.2023

Zespół ds. koordynacji działań PPZ

Skład zespołu koordynującego działania Przedszkola Promującego Zdrowie oraz zespoły ds. ewaluacji

Koordynator: Katarzyna Bojek

Członkowie: Agnieszka Pindel

Barbara Biały

Beata Wentykier

Marlena Roszkiewicz

 

Opracowanie Koordynator zespołu
Przedszkola Promującego Zdrowie

Katarzyna Bojek

Plan przygotowań do uroczystego podsumowania działalności Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie w Mazowieckiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie
w celu uzyskania certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

1.Przygotowanie listy gości do zaproszenia na Uroczyste podsumowanie działań przedszkola w sieci PPZ– Katarzyna Bojek, dyr.Małgorzata Adamus

2. Opracowanie i wykonanie zaproszeń dla gości – Marlena Roszkiewicz i Małgorzata Majewska
3. Przygotowanie listy szkoleń w zakresie promocji zdrowia, odbytych w okresie styczeń 2020 – grudzień 2022 – Beata Wentykier i Martyna Wituszyńska
4. Przeprowadzenie autoewaluacji – diagnoza funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności: Katarzyna Bojek, Barbara Biały, ( to już mamy za sobą 😉 )
5. Opracowanie sprawozdania z dwóch lat działalności przedszkola w sieci Przedszkoli promujących zdrowie – Katarzyna Bojek i zespół PPZ
6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej działań i osiągnięć przedszkola w zakresie promocji zdrowia – Agnieszka Pindel
7. Opracowanie multimedialnej książki kucharskiej „Gotuj zdrowo z nefrytowymi przepisami”(tytuł roboczy) – zebranie wszystkich przepisów, które brały udział w różnych konkursach kulinarnych na przestrzeni ostatnich lat, utworzenie zbioru przepisów i zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola – Joanna Włodarczyk, Julita Nowacka
8. Przygotowanie tematów i zakresu zagadnień do poruszenia w obrębie każdego z nich do realizacji w tygodniu zdrowia od 3 do7 kwietnia. (Każda grupa będzie realizowała inny temat. Podczas zajęć będą tworzone Lapbooki tematyczne.) Barbara Biały, Katarzyna Bojek

9. Konkurs międzyprzedszkolny „Wiem jak dbać o zdrowie”, zorganizowanie wystawy prac przed rozpoczęciem tygodnia zdrowia. Barbara Biały, Katarzyna Bojek
10. Zorganizowanie poczęstunku dla gości – Joanna Włodarczyk, kuchnia
11. Przygotowanie sprzętu multimedialnego do wyświetlenia Prezentacji multimedialnej – Grzegorz Pietrzak
12. Dekoracja na korytarzu ( Hasła promujące zdrowie z konkursu) Małgorzata Wydra Bąblewska, Agnieszka Dzięgielewska,
13. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji działań PPZ ( plany działań, sprawozdania, projekty ) – odszukanie oryginałów w archiwum przedszkolnym Danuta Patkowska

 

Katarzyna Bojek

Rekrutacja Skip to content