Organizacja pracy Covid-19

Szanowni Państwo,

Poniżej treść dokumentów, które obowiązują w okresie od 18 maja do odwołania pandemii COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa w naszym przedszkolu

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie naszej placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz z zarządzeniem dyrektora obowiązujące od września.

Do pobrania również Oświadczenie rodzica

Zwracamy uwagę, iż, ze względu na panującą pandemię, staramy się zapewnić opiekę dzieciom rodziców pracujących, z wyłączeniem dzieci 6.letnich (obowiązek szkolny).

Rodzice Ci proszeni są o wypełnienie załączonego poniżej druku oświadczenia i wysłanie go drogą mailową lub wrzucenie do skrzynki pocztowej (umieszczonej na furtce przedszkola), w terminie do 27 sierpnia.

Procedury bezpieczeństwa 
Zarządzenie Dyrektora 
Oświadczenie rodzica 

Wytyczne GIS, MZ i MEN

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020r.:
https://www.gov.pl/attachment/0b2f70fa-9dce-4321-b7dc-3472817d45f3

Działalność gminnych przedszkoli od września

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka.

Chcielibyśmy zapewnić dzieciom i pracownikom możliwie maksymalne warunki bezpieczeństwa. dlatego przedszkola będą działały w podwyższonym reżimie sanitarnym.

  • Prosimy również rodziców niepracujących, z wyjątkiem rodziców dzieci sześcioletnich( obowiązek szkolny) aby w miesiącu wrześniu nie przyprowadzali dzieci do przedszkola. Prośba ta jest podyktowana warunkami , które musi spełnić przedszkole a mówią one o metrach koniecznych do zapewnienia na jedno dziecko, w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza. Dajmy szansę rodzicom pracującym.
  • Prosimy rodziców o wypełnienie oświadczenia dostępnego w przedszkolach celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. Oświadczenia prosimy składać do dnia 27.08.
  • Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
  • Wciąż obowiązuję zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku do momentu wejścia dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Konieczność poddania się mierzeniu temperatury u rodzica, dezynfekcji rak oraz założenie maseczki.
  • Wszystkie gminne przedszkola będą otwarte w godzinach 7.00- 17.00
  • Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury
  • W miesiącu wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.
  • Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola.
    W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i ścisłą współpracę. Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.

Artykuł ze strony www.piaseczno.eu