Opłaty za przedszkole

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8 – 13
 2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1zł. tj. w godzinach 6.30 – 8:00 i 13:00 – 17:30. Z opłaty godzinowej są zwolnione dzieci 6-letnie.
 3. Stawka dzienna za żywienie wynosi 9,50 zł. (obowiązuje do 01.01.2021r.) w przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień/. Zmniejszenie stawki dziennej nastąpi w przypadku złożenia pisemnej deklaracji pobytu dziecka w ramach realizacji podstawy programowej tzn. obecności dziecka w przedszkolu w godzinach 8:00 – 13:00, wówczas stawka dzienna wynosi 80% z 9,50 zł tj. 7,60 zł.
 4. OPŁATA ZA ŻYWIENIE REGULOWANA JEST Z GÓRY,OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU REGULOWANA JEST Z DOŁU z wyłączeniem godzin 8 – 13
 5. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
  WPŁAT ZA WYŻYWIENIE I DODATKOWE GODZINY DOKONUJEMY JEDYNIE PRZELEWEM na konto: 75 1240 6351 1111 0010 8769 8883
 6. KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓW deklarowaną przez rodziców należy wpłacać na konto: 61 1750 0012 0000 0000 3479 3875
  Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr grupy, składka za miesiąc….

WAŻNE!!!

 • Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu (osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30).
 • Prosimy o dokładne opisywanie przelewów. Wpłaty za godziny i żywienie nie mogą być łączone

Tytuł przelewu nr 1: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, pobyt

Tytuł przelewu nr 2: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, żywienie

Od października na Państwa adresy e-mail będą wysłane informacje o kwotach jakie należy wpłacać za wyżywienie, za pobyt i na Radę Rodziców.