Kącik Rodzica

Oferty ubezpieczenia 2023/2024

By 31 sierpnia, 202131 sierpnia, 2023No Comments

INFORMACJA MEN W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

PONIŻEJ OFERTY, KTÓRE NAPŁYNĘŁY DO przedszkola:

  • Allianz

Ulotka Twoje dziecko_2_agent

OC_2022NNW

Ulotka ubezpieczenie NNW Allianz

OWU Strefa NNW szkolne plus aneks nr 1 od 25052022

  • Collonnade

Colonnade forma TRADYCYJNA

Colonnade forma ONLINE

  • TUZ

FORMA TRADYCYJNA -TUZ

ONLINE – TUZ

  • SZKOLNA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

TRADYCYJNA

ONLINE – samodzielne przystąpienie

  • InterRisk

Okładka EDU żłobki i przedszkola

Oferta dla żłobków i przedszkoli 2022_2023

Oferta_wirtualna_8427_Nefrytowy Zakątek

  • EDU PLUS

OFERTA NNW 2022 2023 ZŁOBKI I PRZEDSZKOLA

LINK DO ZAKUPU POLISY PRZEDSZKOLA ŻŁOBKI

OC OSWIATA

  • UNIQA

1445_OWU_NNW_dzieci_i_mlodziezy_w_plac_osw_prev2

OWU Szkolne Indywidualne

ULOTKA SZKOLNE INDYWIDUALNE

Rekrutacja Skip to content