Grupa V

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – fotorelacja

By 20 czerwca, 202121 czerwca, 2021No Comments

W maju zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.  Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich opiekunów. Ponadto projekt miał na celu zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie u dzieci słuchania tekstu czytanego, rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.

W okresie od października 2020r. do maja 2021r. zrealizowaliśmy 4 moduły projektu:

  1. Książki dzieciństwa – misiowy ranking książkowych hitów dzieci i rodziców.
  2. Mały miś w świecie emocji. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci.
  3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu.
  4. Kalendarz ekologiczny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności poznawczej dzieci.
Skip to content