Grupa I

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

By 28 lutego, 202117 marca, 2021No Comments

16 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

„Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”. 

Tego dnia rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Był to dzień, w którym dzieci przypomniały również zasady kodeksu przedszkolaka po to, aby kształtować właściwe postawy w grupie. Promocja tolerancji ma na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.

Skip to content