Grupa II - Perły

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

By 18 listopada, 2022No Comments

Dnia 16.11.2022r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia, które miały na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Nasze spotkania rozpoczęły się od przywitania w języku migowym, a następnie wysłuchania wiersza Grażyny Gryszkiewicz „Każdy z nas jest inny”. Wiersz stał się inspiracją do rozmowy o naszej różnorodności, a także na temat tolerancji. Dopełnieniem była prezentacja ilustracji osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przedszkolaki poznały znak osób niepełnosprawnych, układając go z pociętych części. Podczas zabaw dramowych dzieci doświadczyły, z jakimi  trudnościami spotykają się osoby niewidome czy poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na koniec dzieci wspólnie z nauczycielami wykonały plakaty, które przypominają nam o szacunku i wrażliwości wobec innych osób.

Rekrutacja Skip to content