ZASADY ORGANIZACJI DNI OTWARTYCH OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 11 „NEFRYTOWY ZAKĄTEK” W PIASECZNIE

  1. Dni otwarte są to indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami grupy, organizowane dla chętnych rodziców, w celu omówienia postępów w rozwoju dziecka.
  2. Harmonogram dni otwartych został ustalony na radzie pedagogicznej dnia 14.09.2021r.
  3. Rodzice zostali zapoznani z harmonogramem dni otwartych na zebraniach organizacyjnych w poszczególnych grupach.
  4. Rodzice zobowiązani są zgłosić chęć udziału w dniach otwartych nauczycielowi grupy, najpóźniej dzień przed zaplanowanym spotkaniem.
  5. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji rodziców w godzinach 16.00 – 18.00, w dni wskazane w harmonogramie.
  6. Spotkanie rodzica z nauczycielem odbywa się bez obecności dzieci.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I DNI OTWARTYCH

GRUPA I

21 IX          Zebranie organizacyjne

13 X          Dzień otwarty

10 XI          Dzień otwarty

25 I             Zebranie semestralne

9 III            Dzień otwarty

13 IV          Dzień otwarty

11 V           Dzień otwarty

GRUPA II

21 IX          Zebranie organizacyjne

27 X          Dzień otwarty

24 XI          Dzień otwarty

26 I             Zebranie semestralne

28 III          Dzień otwarty

25 IV          Dzień otwarty

27 V           Dzień otwarty

GRUPA III

15 IX          Zebranie organizacyjne

28 X          Dzień otwarty

25 XI          Dzień otwarty

27 I             Zebranie semestralne

31 III          Dzień otwarty

28 IV          Dzień otwarty

19 V           Dzień otwarty

GRUPA IV

15 IX          Zebranie organizacyjne

28 X          Dzień otwarty

25 XI          Dzień otwarty

25 I             Zebranie semestralne

24 III          Dzień otwarty

28 IV          Dzień otwarty

19 V           Dzień otwarty

GRUPA V

16 IX          Zebranie organizacyjne

X / XI         Konsultacje indywidualne – omówienie wyników diagnozy wstępnej

26 I             Zebranie semestralne

24 III          Dzień otwarty

IV               Konsultacje indywidualne – omówienie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej

GRUPA VI

16 IX          Zebranie organizacyjne

X / XI         Konsultacje indywidualne – omówienie wyników diagnozy wstępnej

27 I             Zebranie semestralne

24 III          Dzień otwarty

IV               Konsultacje indywidualne – omówienie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej