Godziny pracy grup 2020/21

Dzieci spożywają posiłki w następujących godzinach:

8.30  śniadanie

10.00 drugie śniadanie

12.00  obiad

14.30  podwieczorek

Grupa Godzina
I  7.00-17.00
II  7.00-17.00
III  7.00-17.00
IV  7.00-17.00
V  7.00-17.00
VI 7.00- 17.00

Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.
Przedszkole pełni  dyżur wakacyjny w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym. Organizacja i terminy dyżurów wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący.