Programy prozdrowotne

Gimnastyka dla Smyka

By 23 lutego, 2023No Comments

„Gimnastyka dla Smyka, innowacja pedagogiczna”

 

Ruch jest przejawem życia. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Rozwija i wzmacnia wszystkie układy organizmu, wywierając wpływ na ich budowę i sprawność. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Dla zdrowia przedszkolaka i jego prawidłowego rozwoju psychoruchowego ważne jest zaspokojenie potrzeby ruchu.
Zajęcia gimnastyczne z dziećmi, to przede wszystkim zabawa, przygoda, która da dzieciom ogromne korzyści. Proponowana innowacja pedagogiczna wprowadzi w życie przedszkolaków wiele aspektów – gimnastyka, to nie tylko ćwiczenia fizyczne wykonywane symetrycznie, ale bardziej złożona aktywność dziecka, pozbawiona rywalizacji, a ćwiczenia fizyczne wpłyną na psychikę.

Cel ogólny:
Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i koordynacji ruchowej
poprzez organizowanie zajęć z gimnastyki, kształtowanie nawyków dbania o zdrowie.

Cele szczegółowe:
Wzmacnianie układu kostnego, mięśniowego, oddechowego i układu krążenia poprzez proste ćwiczenia gimnastyczne i ćwiczenia oddechowe.

Posługiwanie się pomysłowością i wyobraźnią twórczą wyrażoną.

Zaspakajanie potrzeby ruchu poprzez zajęcia gimnastyczne.

Utrwalanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Nauka uważności, koncentracji uwagi, samoregulacji.

Ewaluacja:
Podczas realizacji innowacji będzie dokonywana ewaluacja bieżąca i końcowa.

Sposoby i środki ewaluacji:
Obserwacja przedszkolaków podczas wykonywania ćwiczeń- zdjęcia.
Monitorowanie postępów- zdjęcia.

Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Przedszkolak zuch, lubi ruch”. (marzec 2023)

Czas trwania:
Wrzesień 2022 – czerwiec 2023.

Koordynator:
Martyna Wituszyńska

Rekrutacja Skip to content