W październiku nasze przedszkole brało udział w niecodziennej, wyjątkowej akcji charytatywnej „Herbatka dla Seniora”. Jej celem była integracja międzypokoleniowa, docenienie roli Seniorów w społeczeństwie oraz kształtowanie u dzieci postaw szacunku wobec osób starszych.
Akcja nawiązywała do kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Z okazji obchodzonego 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora aby umilić Seniorom naszych najbliższych miejscowości: Piaseczna, Józefosławia i Julianowa długie jesienne i zimowe wieczory – nasze Przedszkolaki wraz z Rodzicami uczestniczyły w zbiórce herbatek.
Zebranymi herbatami obdarowaliśmy Seniorów z nowo otwartego Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie oraz Klubu Seniora Józefosław i Julianów.
Herbatki wraz z pięknymi laurkami przygotowanymi przez dzieci w przedszkolu przekazała delegacja dzieci z grup: IV i V – uczestników Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni. Akcja „Herbatka dla Seniora” była częścią realizacji projektu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Małym i Dużym Uczestnikom naszej akcji!

Rekrutacja Skip to content