Grupa VI - Bursztyny

30. Finał Akcji Sprzątania Świata „Sprzątanie łączy ludzi”

By 24 września, 2023No Comments

15 września dzieci po raz kolejny uczestniczyły w 30. Finale Akcji Sprzątania Świata – Polska. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Sprzątanie łączy ludzi”.

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Podobnie jak w latach ubiegłych odbyły się zajęcia i zabawy rozwijające poczucie odpowiedzialności za przyrodę. Przedszkolaki rozmawiały o właściwym i niewłaściwym zachowaniu wobec środowiska. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci przypomniały sobie doskonale im już znane zasady segregacji śmieci.

Po zakończonych zajęciach dydaktycznych przedszkolaki pełne zapału, z wielkim zaangażowaniem, chęcią i radością, wyposażone w worki na śmieci i rękawiczki ochronne wyruszyły na sprzątanie terenu wokół przedszkola.

Rekrutacja Skip to content