Warsztaty „Przedszkolaki bez barier”


Warsztaty „Przedszkolaki bez barier” – 19.09.2018

Przedszkolaki spotkały się z osobami: niesłyszącą, niewidomą i niepełnosprawną ruchowo. Warsztaty miały charakter zabawy, nauki oraz rozmów o trudnościach, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne.

Celem spotkania było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz uświadomienie dzieciom, że wszyscy jesteśmy tacy sami.

Dzieci otrzymały pamiątkowe worki od Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Kategoria: Grupa VI