20 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Ziemi. Celem święta było promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Było to największe ekologiczne święto obchodzone na całym świecie. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Z tej okazji każda z grup wykonała plakat z okazji Dnia Ziemi.