Straż Pożarna


4 maja obchodzimy międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji

w naszym Przedszkolu odbyło się spotkanie ze Strażą Pożarną. Panowie Strażacy opowiedzieli nam o swojej pracy oraz przeprowadzili pogadankę edukacyjną na temat rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i właściwego zachowania się w razie pożaru.
Spotkanie było świetną okazją do bliższego poznania zawodu strażaka oraz zdobycia cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Kategoria: 2016/2017, Grupa III