STRAJK – wyjaśnienie


Szanowni Państwo,

Zgodnie z przepisami prawa, dyrektor placówki oświatowej nie może
wcześniej zbierać deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku, czy nie.
Informację o liczbie strajkujących nauczycieli dyrektor otrzymuje od komitetu strajkowego każdego dnia i każdego dnia może ona ulegać zmianie.
Powyższa sytuacja uniemożliwia wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do ostatecznej organizacji pracy placówki w poszczególnych dniach trwania strajku.
Ufam, że wszyscy Państwo, wiecie jakie są przyczyny strajku, że data jego rozpoczęcia przypadła 8 kwietnia oraz o tym, że będzie on trwał do odwołania, ponieważ z odpowiednim wyprzedzeniem zostaliście o tym przeze mnie i Radę Rodziców poinformowani.
Ze względu na dynamikę sytuacji, w dalszym ciągu proszę o monitorowanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola, sprawdzanie skrzynek mailowych, na które wysyłane są komunikaty Rady Rodziców, oraz śledzenie informacji w mediach.

Z poważaniem,
Dyrektor Przedszkola Nr 11,

Małgorzata Adamus

Kategoria: Aktualności