Spotkanie ze Strażą Miejską


We wtorek  10.10.2017 dzieci z grupy 1 uczestniczyły w spotkaniu ze strażnikami miejskimi, którzy odwiedzili nasze przedszkole, aby  zapoznać lub przypomnieć dzieciom zasady bezpieczeństwa. Dzieci z naszej grupy, choć nie były zainteresowane herbem Piaseczna czy innymi atrybutami Straży Miejskiej w naszym mieście, za to z zainteresowaniem oglądały doświadczenie pokazujące zasadność noszenia elementów odblaskowych.  Najwięcej emocji towarzyszyło zaś  zabawie  w samochody i pieszych poruszających się po drodze.  Samochody, bywało, przejeżdżały po terenach nie przeznaczonych dla ruchu kołowego, a piesi wymagali wsparcia, ale wszystkim taki rodzaj zajęć bardzo odpowiadał.

Kategoria: Grupa I