REKRUTACJA 2019/2020


Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020


KRYTERIA REKRUTACJI 2019/2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24-01-2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24-01-2019

Uchwała Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr 1245/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Oświadczenie – samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie – wielodzietność rodziny

Oświadczenie- zamieszkanie dziecka do 3 km

Oświadczenie o dochodach

Potwierdzenie woli

Link do rekrutacji elektronicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Nie znaleziono aktulaności