Przedszkole Promujące Zdrowie


W latach 2018-21 Przedszkole nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek” stara się o uzyskanie certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”

NASZA DEWIZA

Pragniemy, by nasze przedszkole było miejscem, w którym uczy się dzieci, jak w sposób świadomy i wszechstronny dbać o zdrowie.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia naszych wychowanków. Nieustannie bierzemy udział w różnorodnych programach i kampaniach zdrowotnych, realizujemy również własne projekty promujące zdrowy styl życia. Nasze działania są powiązane z założeniami Przedszkola Promującego Zdrowie, dlatego też postanowiliśmy podjąć starania o przyjęcie naszego przedszkola do sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Naszym celem jest uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Koncepcja takiej instytucji narodziła się w Europie w latach 80-tych. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę”. Oznacza to, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia

Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1992 roku jako jeden z pierwszych siedmiu krajów. Uczestniczymy więc w wysiłkach dla tworzenia dobrej edukacji, wzmacniającej potencjał zdrowotny dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola.

W Polsce przyjęto następującą definicję Szkoły Promującej Zdrowie:

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

———————————————————————————————————————–

  1. Plan pracy zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2018/19
Lp.

Zadanie

Termin realizacji
1 Diagnoza funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności.  1. Przygotowanie, rozdanie, zebranie ankiet2.Analiza wyników3. Sformułowanie wniosków wrzesień 2018
2 Plan działań w roku szkolnym 2018-2021 wrzesień – październik 2018
3 Przesłanie wniosku zgłaszającego kandydaturę oraz sporządzonego planu do koordynatora wojewódzkiego Październik lub listopad 2018
4 Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak – projekt edukacyjny – organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu o każdej porze roku – prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych – udział w XXIII Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy brzuszek mam o odporność dbam” – „Sprawne uszko – słysz lepiej, mówię wyraźniej” zabawy słuchowe – (logopeda) – edukacja wśród rodziców – jak dbać o prawidłowy słuch dziecka – zimowa i wiosenno-letnia olimpiada przedszkolna

– udział w Mistrzostwach Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym

– „Bezpieczny przedszkolak” – cykl spotkań z Policjantem, Strażakiem i Ratownikiem Medycznym

– Konkurs plastyczny „Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak”

wrzesień 2018 – czerwiec 2019
5 Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina – projekt edukacyjny – Prelekcje dla rodziców nt. prawidłowego żywienia dzieci. -Warsztaty dla rodziców prowadzone przez dietetyka, rodziców – Warsztaty kulinarne dla dzieci; prowadzone przez rodziców, dziadków i wychowawców – „Ruszaj się z Lionfitness” – bezpłatny dostęp do diet, treningów on-line wsparcia trenerów i dietetyków Lionfitness – „Nefrytowy Podwieczorek” – konkurs na najlepszy przepis kulinarny dla dziecka w wieku przedszkolnym – Przedszkolny konkurs savoir-vivre – „Ruszmy się” wiosenne ćwiczenia dla rodziców i dzieci pod kierunkiem instruktorów październik 2018 – czerwiec 2019
6 Kulinarne Podróże po Polsce – projekt edukacyjny – Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach edukacji regionalnej w sześciu blokach tematycznych: Mazowsze, Wielkopolska, Podhale, Pomorze, Podlasie, Kresy Wschodnie – Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt.”Przedszkolak wie jak dbać o zdrowie” – przedszkolny Master Chef – plebiscyt na najsmaczniejszą i najzdrowszą potrawę przyrządzoną przez każdą z grup październik 2018 – maj 2019
7 Prowadzenie gazetki ściennej  – informowanie rodziców o istocie Przedszkola Promującego Zdrowie – pedagogizacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, Cały rok
8 Prowadzenie zakładki na stronie internetowej Cały rok
9 Opracowanie sprawozdania z rocznej działalności z okresu przygotowawczego Maj – czerwiec 2019
10 Sformułowanie i przekazanie wniosku o włączenie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz sprawozdania z okresu kandydowania do właściwego koordynatora w celu uzyskania rekomendacji Czerwiec 2019

Skład zespołu koordynującego działania Przedszkola Promującego Zdrowie Koordynator: Katarzyna Bojek Członkowie: 1. Jana Zajankovska – Wójtowicz                        2. Monika Kutera                        3. Danuta Jonczyk                                                                                                                            Opracowanie  Koordynator zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie  Katarzyna Bojek


2.Sprawozdanie z pracy zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie za rok szkolny 2018/19  

Lp. Zadanie  Termin realizacji Osoby odpowiedzialne  Uwagi o realizacji
1 Zadania formalne I Diagnoza funkcjonowania przedszkola w kontekście zdrowia jego społeczności. 1. Przygotowanie, rozdanie, zebranie ankiet 2.Analiza wyników 3. Sformułowanie wniosków   II. Stworzenie Programu Edukacji Prozdrowotnej na lata 2018-2021 III Złożenie wniosku zgłaszającego kandydaturę oraz programu  do koordynatora wojewódzkiego   IV. Opracowanie sprawozdania z rocznej działalności z okresu przygotowawczego   V. Sformułowanie i przekazanie wniosku o włączenie do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz sprawozdania z okresu kandydowania do właściwego koordynatora w celu uzyskania rekomendacji   Wrzesień 2018             wrzesień – październik 2018   październik 2018     Maj – czerwiec 2019   Czerwiec 2019 Zespół koordynujący             Zespół koordynujący     Koordynator     Zespół koordynujący     Zespół koordynujący  Zrealizowano              Zrealizowano     Zrealizowano (28.12.2018)     .     Zaplanowano na styczeń 2020
2 Projekty edukacyjne 1. Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak  – organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu o każdej porze roku  – prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych  – udział w XXIII Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowy brzuszek mam o odporność dbam”  – „Sprawne uszko – słyszę lepiej, mówię wyraźniej” zabawy słuchowe – (logopeda)    – edukacja wśród rodziców – jak dbać o prawidłowy słuch dziecka  – zimowa i wiosenno-letnia olimpiada przedszkolna  – udział w Mistrzostwach Przedszkoli Gminy Piaseczno w Wieloboju Lekkoatletycznym  – „Bezpieczny przedszkolak” – cykl spotkań z Policjantem, Strażakiem i Ratownikiem Medycznym  – Konkurs plastyczny „Zdrowy przedszkolak – szczęśliwy przedszkolak”   2. Zdrowa rodzina – szczęśliwa rodzina  – Prelekcje dla rodziców nt. prawidłowego żywienia dzieci. -Warsztaty dla rodziców prowadzone przez : dietetyka, rodziców, nauczycieli – Warsztaty kulinarne dla dzieci; prowadzone przez rodziców, dziadków i wychowawców  – „Ruszaj się z Lionfitness” – bezpłatny dostęp do diet, treningów on-line, wsparcia trenerów i dietetyków Lionfitness   – „Nefrytowy podwieczorek”” – konkurs  na najlepszy przepis kulinarny dla dziecka w wieku przedszkolnym  – Przedszkolny konkurs savoir-vivre  – „Ruszmy się” wiosenne ćwiczenia dla rodziców i dzieci pod kierunkiem instruktorów   3. „Kulinarne Podróże po Polsce” -Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach edukacji regionalnej w sześciu blokach tematycznych: Mazowsze, Wielkopolska, Podhale, Pomorze, Podlasie, Kresy Wschodnie    – Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt.”Przedszkolak wie jak dbać o zdrowie”     – Przedszkolny Master Chef – plebiscyt na najsmaczniejszą i najzdrowszą potrawę przyrządzoną przez każdą z grup     wrzesień 2018 – czerwiec 2019                                   październik 2018 – czerwiec 2019                             październik 2018 – maj 2019               czerwiec   Barbara Biały Danuta Patkowska Małgorzata Jaczewska                                 Agnieszka Pindel Jana Wójtowicz                             Katarzyna Bojek Monika Kutera             Zrealizowano szczegóły realizacji zadań w sprawozdaniu z realizacji Projektu Edukacji Prozdrowotnej w Przedszkolu Nr 11 w Piasecznie „Nefrytowy Zakątek”   „ Zdrowy Przedszkolak- Szczęśliwy Przedszkolak” za II semestr roku szkolnego 2018/2019                     Zrealizowano szczegóły realizacji zadań w   sprawozdaniu z realizacji Projektu „ Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina” za II semestr roku szkolnego 2018/2019                   Zrealizowano szczegóły realizacji zadań w sprawozdaniu z realizacji Projektu „Kulinarne Podróże po Polsce”     Zrealizowano     Przeniesiony na kolejny rok
3         Prowadzenie gazetki ściennej  – informowanie rodziców o istocie Przedszkola Promującego Zdrowie  – pedagogizacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia,   Cały rok Agnieszka Pindel Jana Wójtowicz  Zrealizowano
4 Prowadzenie zakładki na stronie internetowej   Cały rok Zespół koordynujący Zrealizowano
5 Współpraca ze społecznością lokalną i innymi placówkami Promującymi Zdrowie:  –  Udział w prezentacji osiągnięć Przedszkola nr 8 w Piasecznie przed przedstawicielami Gminy, Rady Rodziców oraz Koordynatorami Mazowieckiej i Krajowej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.     Koordynator    – Katarzyna Bojek     22.03.2019  
6 Dodatkowe wydarzenia kulturalne 1. Teatr Kuffer „Zając Wiercipięta” – bajka ekologiczna   2. Teatr  Parandyk „Zdrowo i wesoło”   3. Spektakl ekologiczny „Segregacja odpadów to żaden kosmos”           20.09.2018     23.10.2018   20.02.2019
7 Szkolenia „ Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dyspraksji.” (CWRO w Warszawie)   Katarzyna Bojek,  intendent – Joanna Włodarczyk 5.04.2019

  Skład zespołu koordynującego działania Przedszkola Promującego Zdrowie Koordynator:  Katarzyna Bojek Członkowie: Jana Wójtowicz, Monika Kutera, Danuta Jonczyk    Opracowanie    koordynator zespołu Przedszkola Promującego Zdrowie                     Katarzyna Bojek ———————————————————————————————————————–  

Nie znaleziono aktulaności