W ramach realizacji projektu „Przedszkole bez zabawek” przenieśliśmy się do średniowiecznego zamku, do świata dam i rycerzy. Poznaliśmy zasady kodeksu rycerskiego, sposób ubierania się, panujące zwyczaje, tańce. Pomimo braku „sklepowych” zabawek bawiliśmy się doskonale.