12 WRZEŚNIA ODBYŁ SIĘ PIERWSZY KONCERT MUZYCZNY W TRAKCIE KTÓREGO MOGLIŚMY USŁYSZEĆ MUZYKĘ KLASYCZNĄ ORAZ KLASYKI MUZYKI ROZRYWKOWEJ.