Pasowanie na Przedszkolaka


Ja, przedszkolak dzielny,
będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał swoje panie
i zjadał śniadanie.
Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty,
aby nasz świat był piękny i bogaty.
Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył.
żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.

Kategoria: Grupa I