Koncepcja Pracy Przedszkola


Główne założenia Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek”w Piasecznie

Przedszkole Przyjazne Mózgowi…

 1. Tworzenie optymalnych warunków do nauczania zgodnego z zasadami neurodydaktyki.
  Nasze priorytety:
  • Rozwijanie zainteresowań dzieci
  • Tworzenie w przedszkolu szerokiej gamy zajęć dodatkowych
  • Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia
  • Budowanie atmosfery zrozumienie i akceptacji naszych podopiecznych
 2. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej oraz dostosowanie metod nauczania.
  Nasze priorytety:
  • Udział nauczycieli w kursach z zakresu metod aktywizujących
  • Tworzenie systemów motywujących opierających się na motywacji wewnętrznej podopiecznych
  • Kadra pedagogiczna budująca w podopiecznych wiarę we własne możliwości i zdolności
  • Ograniczenie stosowania w procesie nauczania materiałów gotowych- zeszyty ćwiczeń
 3. Tworzenie środowiska przyjaznego stymulacji poznawczej.
  Nasze priorytety:
  • Tworzenie Kącików Małych Odkrywców
  • Dokupienie akcesoriów do istniejących już kącików
  • Wzbogacenie istniejącej bazy materiałów dydaktycznych i plastycznych o nowe pomoce.
  • Wprowadzenie nowej formy prezentacji najważniejszych wiadomość dnia w formie np. rysunku- Pamiętniki
  • Organizowanie koncertów i spotkań teatralnych oraz szerokie odwoływanie się do sztuki w procesie nauczani
 4. Doskonalenie form współpracy z rodzicami i włączenie ich w nauczanie przyjazne mózgowi.
  Nasze priorytety:
  • Aktywizowanie rodziców w działania przedszkola
  • Uświadomienie rodzicom założeń neurodydaktyki i konieczności ich współpracy w kształtowaniu jak najlepszego nauczania ich pociech
  • Zadowolenie rodziców z działalności przedszkola
  • Aktywny udział rodziców w organizacji uroczystości i wycieczek