Kadra


Nauczyciele wychowania przedszkolnego  w naszym przedszkolu wyróżniają się osobowością, wielkim szacunkiem, sercem i ciepłem otaczają nasze dzieci na co dzień.

W pracy grupowej i indywidualnej są cierpliwi, serdeczni, łagodni i opiekuńczy.
Postępują sprawiedliwie i słusznie w imię dobra każdego dziecka.
Pragną w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Nasza wspaniała kadra  posiada wszelkie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w dalszym ciągu doszkala się poprzez:

  • szkolenia metodyczne
  • kursy i warsztaty
  •  oraz osiąga kolejne stopnie awansu zawodowego.

Naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie optymalnych warunków do wspaniałego samopoczucia, dobrej zabawy i twórczych, wszechstronnie rozwijających aktywności naszych Przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola - Małgorzata Adamus

Wychowawcy grup:

Grupa I - Hanna Maracewicz, Sylwia Świętochowska

Grupa II- Małgorzata Wydra- Bąblewska, Danuta Jonczyk

Grupa III - Danuta Patkowska

Grupa IV - Barbara Biały, Małgorzata Adamus

Grupa V - Magdalena Melnicka

Grupa VI - Karolina Giewartowska, Katarzyna Bojek

Psycholog przedszkolny: Elżbieta Folga

Logopeda: Małgorzata Jaczewska