Kadra


Nauczyciele wychowania przedszkolnego  w naszym przedszkolu wyróżniają się osobowością, wielkim szacunkiem, sercem i ciepłem otaczają nasze dzieci na co dzień.

W pracy grupowej i indywidualnej są cierpliwi, serdeczni, łagodni i opiekuńczy.
Postępują sprawiedliwie i słusznie w imię dobra każdego dziecka.
Pragną w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Nasza wspaniała kadra  posiada wszelkie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w dalszym ciągu doszkala się poprzez:

  • szkolenia metodyczne
  • kursy i warsztaty
  •  oraz osiąga kolejne stopnie awansu zawodowego.

Naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie optymalnych warunków do wspaniałego samopoczucia, dobrej zabawy i twórczych, wszechstronnie rozwijających aktywności naszych Przedszkolaków.

Dyrektor Przedszkola – Małgorzata Adamus

Wychowawcy grup:

Grupa I – Katarzyna Bojek, Monika Kutera

Grupa II- Agnieszka Pindel, Jana Zajankovska-Wójtowicz

Grupa III – Danuta Patkowska

Grupa IV – Barbara Biały, Małgorzata Adamus

Grupa V – Małgorzata Wydra-Bąblewska

Grupa VI – Danuta Jonczyk, Magdalena Truszkiewicz

Psycholog przedszkolny: Elżbieta Folga

Logopeda: Małgorzata Jaczewska