Malowanie muzyki


W czasie majowych zajęć dydaktycznych poświęconych muzyce dzieci malowały ilustrację do miniatury fortepianowej A. Szalińskiego Żabki i bocian.

Kategoria: Grupa IV