„LISTY DLA ZIEMI”


Nasze przedszkole dołączyło do akcji Ekologicznej Fundacji ARKA  „LISTY DLA ZIEMI”. Jest to już  kolejna , po Dniu Czystego  Powietrza, akcja promująca zachowania proekologiczne , która wpisuje się w obchody  Dnia Ziemi. Zachęcamy w niej  do ekologicznego stylu życia. Niemalże każdego dnia uczymy dzieci i wyjaśniamy, jak można zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia z korzyścią dla zdrowia i środowiska naturalnego. W akcji „LISTY DLA ZIEMI” robimy to poprzez listy, które dzieci piszą/rysują i zanoszą swoim rodzicom, dziadkom , znajomym. W listach przekazują dorosłym prośbę, by spróbowali zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia związane z gospodarką odpadami, złe nawyki konsumpcyjne, zachęcajż do postaw proobywatelskich, do zwiększenia świadomości publicznej.

Bielsko-Biała – Informacja prasowa – Listy dla Ziemi – 2018

Kategoria: Wydarzenia