14 marca nasze przedszkole odwiedzili rycerze. Podczas koncertu muzycznego opowiadali nam o życiu ludzi w wiekach średnich oraz zaprezentowali pokaz walk rycerskich.Dzieci poznały elementy uzbrojenia,  mia

ły okazję sprawdzić wagę miecza, hełmu i spróbować prawdziwej walki