Opłaty przedszkolne


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8 – 13
  2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1zł. tj. w godzinach 6.30 – 8:00 i 13:00 – 17:30. Z opłaty godzinowej są zwolnione dzieci 6-letnie.
  3. Stawka dzienna za żywienie wynosi 8,0 zł. (obowiązuje do 31.12.2019r.)/ w przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień/. Zmniejszenie stawki dziennej nastąpi w przypadku złożenia pisemnej deklaracji pobytu dziecka w ramach realizacji podstawy programowej tzn. obecności dziecka w przedszkolu w godzinach 8:00 – 13:00, wówczas stawka dzienna wynosi 80% z 8zł tj. 6,40 zł
  4. OPŁATA ZA ŻYWIENIE REGULOWANEA JEST  Z GÓRY,OPŁATA  ZA POBYT W PRZEDSZKOLU  REGULOWANA JEST  Z DOŁU/z wyłączeniem godzin 8 – 13/

   PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DO 15. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA               

   WPŁAT ZA WYŻYWIENIE I DODATKOWE GODZINY DOKONUJEM JEDYNIE  PRZELEWEM                                    

    na konto: 75 1240 6351 1111 0010 8769 8883       

6.KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓWdeklarowaną przez rodziców/ należy wpłacać

na konto:61 1750 0012 0000 0000 3479 3875   

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, nr grupy, składka za miesiąc….

WAŻNE!!!

  • Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu (osobiście lub telefonicznie do godz. 8.45).
  • Prosimy o dokładne opisywanie przelewów. Wpłaty za godziny i żywienie nie mogą być łączone

Tytuł przelewu nr 1: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, pobyt

Tytuł przelewu nr 2: Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, żywienie

Od października na Państwa adresy e-mail będą wysłane informacje o kwotach jakie należy wpłacać za wyżywienie, za pobyt i na Radę Rodziców.