Opłaty przedszkolne


Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2017/2018

1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8 – 13
3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1zł. tj. w godzinach 6.30 – 8:00 i 13:00 – 17:30
4. Stawka dzienna żywieniowa wynosi 8 zł. / w przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień/. Zmniejszenie stawki dziennej nastąpi w przypadku złożenia pisemnej deklaracji pobytu dziecka w ramach realizacji podstawy programowej tzn. obecności dziecka w przedszkolu w godzinach 8:00 – 13:00, wówczas stawka dzienna wynosi 80% z 8zł tj, 6,40 zł
5. OPŁATA ZA ŻYWIENIE REGULOWANA JEST Z GÓRY OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU REGULOWANA JEST Z DOŁU /z wyłączeniem godzin 8 – 13/
PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁAT DO 15. DNIA MIESIĄCA
WPŁAT ZA WYŻYWIENIE I DODATKOWE GODZINY DOKONUJEMY JEDYNIE PRZELEWEM
na konto: 75 1240 6351 1111 0010 8769 8883

(nr konta obowiązujący od 01.02.2019r.)

Od października na Państwa adresy email będą wysłane informacje o kwotach jakie należy wpłacać
za wyżywienie, za pobyt i na Radę Rodziców
6. KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓW wpłacamy przelewem na numer konta: 61 1750 0012 0000 0000 3479 3875
WAŻNE!!!
– Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu (osobiście lub telefonicznie)
– Prosimy o dokładne opisywanie przelewów
Wpłaty nie mogą być łączone ( kwota, za wyżywienie i kwota, za godziny )